Přepravy ADR

Přeprava technických plynů v tlakových lahvích, cisternách a kontejnerech

Díky rozsahu přepravní činnosti v režimu ADR je skupina 3ČSAD v rámci České republiky největším silničním dopravcem kapalných a stlačených technických plynů.

Zajišťujeme především přepravy technických plynů v tlakových lahvích, v cisternách a kontejnerech.

Přeprava chemických látek v cisternách a kontejnerech

Přepravujeme také chemické látky v cisternách a kontejnerech, a to především do zahraničí (Belgie, Francie).

Mezi naše zákazníky patří renomované firmy, např. MESSER Technogas, Wauters Logistics nebo Lanfer Logistik.

Zajištění bezpečnosti

  • Každoroční trénink a testování řidičů,
  • kontrola pravidel AETR,
  • vozidla Volvo třídy EURO6
  • permanentní kontrola pomocí monitorovacího GPS systému,
  • kontrola techniky jízdy zařízením Dynafleet (systém zaměřen s ohledem na životní prostředí – snaha o snížení nebezpečných zplodin),
  • interní bezpečností poradce ADR,
  • zkušenosti vedoucích a vysoká profesionalita řidičů,
  • specifické školení a ověřování bezpečnosti během přeprav.

Bezpečnostní poradce pro ADR

Ing. Jana Hovjacká je držitelkou mezinárodně uznávaného certifikátu o absolvování školení bezpečnostního poradce pro silniční přepravu nebezpečných věcí s číslem 2623, vydaného Ministerstvem dopravy České republiky dne 25. 1. 2018 s platností do 24. 1. 2023.