407

autobusů. Z toho 272 s pohonem na CNG a 12 bezemisních elektrobusů.

73

Nákladních aut