Magazín 3LÍSTEK

Magazín dopravní skupiny vydáváme měsíčně ve formátu .pdf. K dispozici je rovněž online verze magazínu na adrese www. trilistek.cz

407

autobusů. Z toho 272 s pohonem na CNG a 12 bezemisních elektrobusů.

73

Nákladních aut