ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD HAVÍŘOV OD 15.12.2019

11. 12. 2019 ( 11. 12. 2019)
Havířov, MHD, Změny jízdních řádů
2786

Změny ve všední den

Linka 401 

 • na lince jsou zrušeny zastávky Motlitebna, Šimala, Žákovská, Puškinova, U fontány Jitřenka, Střed. Obsluha zastávek je zajištěna linkami 405 a novou linkou 421.

Směr z Prostřední Suché na Šumbark

Linka 401 je nově prodloužena z Horní Suché, Pašůvky. Navržen je pravidelný 30 minutový interval mezi 7:15 až 18:15. Spoje linky 401 nahrazují odjezdy z Pašůvky mezi 8:12 až 18:12, které z Pašůvky zajišťovala linky 406. Na lince jsou z tohoto důvodů změněny časové polohy spojů z Horní Suché – spoje linky 401 odjíždí z Prostřední Suché v časech dnešní linky 406, tedy každých 30 minut v X:14 a X:44. Odpoledne jsou vloženy ve dnech školního vyučování spoje v 13:59, 14:59, 15:59 a 16:59. Ranní školní spoj již není veden přes Šimalu.

Směr ze Šumbarku do Prostřední Suché

Některé spoje jsou zrušeny z důvodů nižší frekvence a spoj 102 ve 13:48 je převeden do nové linky 421, spoj 60 odpoledne v 15:14 povede v trase kolem Nemocnice mimo zastávku Šimala (zde obsluhu zajistí nová linka 421).

Linka 402

 • Ve směru ze Šumbarku jsou z důvodů souběhů a nižší frekvence zrušeny vybrané spoje. Mezi 8 a 16 hodinou uspíšeny odjezdy z Lidické z důvodu úprav na lince 413.

Linka 404

 • Na lince jsou dopoledne doplněny a upraveny spoje tak, aby ve všedním dni byl zajištěn mezi 7:00 až 17:00 pravidelný 15 minutový interval obdobně jako na lince 416.

Linka 405

 • Ve směru z Podlesí , lesoparku jsou nově odjezdy opožděny o cca 12 minut, nově jsou odjezdy v X:24 každou hodinu, s výjimkou školních spojů.

Linka 406

 • Ve směru z Prostřední spoje mezi 8:00 až 19:00 opožděny o 15 minut, nejsou vedeny v tomto období z Pašůvky.
 • Změny na linkách 401 a 406 a 405 jsou provedeny z důvodů lepšího využití vozidel.

Linka 410 

 • spoj 12 ve směru z Dolní Datyně ukončen již na Těšínské v 7:45 z důvodů nízké vytíženosti.

Linka 413 

 • vybrané spoje od 10:40 do 16:40 ze Šumbarku pojedou o 2 minuty dříve z důvodů zajištění doby pro manipulaci na konečné v Horní Suché.
 • Zavedení posilového spoje ve 13:37 ze Školní po točnu Pacalůvka.

Linka 414 

 • spoje 2, 3 , 4 a 7 zrušeny a nahrazeny novou linkou 421. Školní spoj veden z Lidické s obslouhou zastávek Kaufland a Prostřední Suchá, sídliště.

Linka 415 

 • ve směru z Podlesí zrušen spoj 23 v 14:39 a nahrazen bude ve stejnou dobu prodloužením spoje linky 417. Vyhodnocení vedení spojů z důvodů snížené frekvence.

Linka 416 

 • provoz bude zajištěn ve větším rozsahu velkokapacitními vozidly.

Linka 417  

 • ve směru ze Šumbarku zrušen spoj 31 v 13:50, který je v souběhu se spojem 33. Na aktuální frekvenci postačuje jeden spoj. V opačném směru pak je zrušen vratný spoj 22, spoj 24 je prodloužen na Šumbark, nahrazuje zrušený spoj na lince 415.

Linka 421 

 • nová linka, která má zajistit spojení za zastávky Šimala na zastávky Střed a U fontány, Jitřenka. Je navrženo 5 spojů v trase Autobusové nádraží, Střed, U fontány Jitřenka, Žákovská, Šimala až do Prostřední Suché. Odjezdy jsou v 6:30 (jen ve dnech školního vyučování), 8:29 (jen ve dnech školního vyučování), 13:43, 14:43 a 15:43. V opačném směru je linka vedena z Prostřední Suché přes zastávku Šimala, U fontány Jitřenka, Škola Mánesova, Úřad práce a Autobusové nádraží. Odjezdy z Prostřední Suché jsou v 6:45, 7:30, 8:45 (vše jen ve školních dnech), 13:42, 14:42 a 15:42.

Změny ve víkendový den

Linka 401

 • Linka 401 je prodloužena z Horní Suché, Pašůvky. Ve směru z Pašůvky jsou vedeny všechny spoje po 6:00, časové polohy spojů 401 se jinak nemění. V opačném směru jsou spoje od 6:00 o 30 minut opožděny. Vyjíždějí tedy z Šumbarku v 6:36 a dále každou hodinu.

Linka 405

 • O víkendu jsou všechny spoje vedeny ze zastávky Podlesí, Těšínská. Spoje jezdí ve směru na Šumbark z Těšínské v 6:00 a pak každou hodinu. Ve směru na Podlesí jsou odjezdy ze Šumbarku v 6:07 a pak každou hodinu.

Linka 406

 • Ve směru z Podlesí jsou první dva ranní spoje beze změny, další spoje odjíždí v 6:10 a dále pak každou hodinu. Poslední večerní spoj je beze změny. V opačném směru jsou první dva spoje z Prostřední Suché v 5:37 a 6:37, další spoje pak odjíždí z Prostřední Suché 7:07 a dále každou hodinu. Poslední večerní spoje jsou beze změny. V tomto směru linka nevyjíždí z Pašůvky.

Změny na linkách 401 a 406 a 405 jsou provedeny z důvodů lepšího využití vozidel.

407

autobusů. Z toho 272 s pohonem na CNG a 12 bezemisních elektrobusů.

169

pravidelných autobusových linek v 6 regionech