Změna jízdních řádů MHD Havířov k 1.1.2019

28. 12. 2018 ( 11. 2. 2019)
Havířov, MHD, Změny jízdních řádů
5007

876414 - spoj 3, čas odjezdu 6:34

  • Zaveden nový spoj v části trasy Pr.Suchá, žel.st. do zastávky Podlesí, Okrajová u garáží pro přepravu žáku na 0. vyučovací hodinu

876417 -  spoj 7, 10, čas odjezdu 6:25; 6:35

  • Uspíšení spojů o 7 minut na 6:18 (obratový důvod) a 6:28 pro přepravu cestujících na návazný spoj do zaměstnání
407

autobusů. Z toho 272 s pohonem na CNG a 12 bezemisních elektrobusů.

169

pravidelných autobusových linek v 6 regionech