Projekt - Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek

16. 7. 2020 ( 20. 7. 2020)
Frýdek místek, Aktuality a novinky
795

ČSAD Frýdek-Místek a.s. v současné době v rámci 89. výzvy IROP realizuje projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek." Cílem projektu je nákup 15 kusů nízkoemisních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) pro MHD Frýdek-Místek. Nové autobusy nahradí stávající vozidla s pohonem na naftu. Dojde tak k obnově části vozového parku ČSAD Frýdek-Místek.

Naplněním tohoto cíle dojde k podpoře rozvoje udržitelné mobility a ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v rámci řešené MHD (specifický cíl 1.2 IROP). 

  • V prvé řadě projekt přispěje k řešení problému kvality ovzduší na území obsluhovaném MHD Frýdek-Místek. 
  • Dále projekt přispěje k řešení problému omezené kapacity vozidel pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Pořizované autobusy budou plně nízkopodlažní, plně bezbariérové, budou vybaveny vnitřním a vnějším elektronickým vizuálním a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých, který bude součástí základní výbavy vozidla.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Celkové zdroje: 96 150 000,00 Kč

Podpora celkem: 81 727 500,00 Kč


407

autobusů. Z toho 272 s pohonem na CNG a 12 bezemisních elektrobusů.

169

pravidelných autobusových linek v 6 regionech