Organizace autobusové dopravy při konání akce v Havířově - Vánoční strom v sobotu 1. 12. 2018 od 15:00 do 19:30 hod.

30. 11. 2018 ( 30. 11. 2018)
Havířov, MHD, PHD, Omezení a výluky
6139

 Objízdné trasy

Z důvodu uzavírek ulic v centru města Havířova, bude autobusová doprava odkloněna po ulicích Na Nábřeží, U Stromovky, Mánesové, 17.listopadu.

 • Městská hromadná doprava (dále jen MHD) bude odkloněna po ulicích Matuškové, Mánesové, U Stromovky a po ulici Na Nábřeží. Náhradní přenosné autobusové zastávky jsou: na ul. Na Nábřeží 1. pod dětským hřištěm, 2. u základní školy, 3. u mateřské školy, 4. na Hlavní třídě nad kostelem, 5. na ul. U Stromovky č.4, 6. u prodejny Elfax, 7. na ul. Mánesova u vjezdu na parkoviště u Slávie.
 • Příměstská doprava bude odkloněna z ul. 17.listopadu na ulici Mánesovou, U Stromovky.
 • Náhradní přenosné autobusové zastávky pro příměstskou dopravu jsou: 1. na ul. Mánesova u vjezdu na parkoviště u Slávie, 2. na ul. U Stromovky u prodejny Elfax.

Organizace městské a příměstské autobusové dopravy 

Městská hromadná doprava 1. 12. 2018 v době od 15:00 do 19:30 hod.

 • Linka MHD č. 401 bude vedena po ul. Kpt. Jasioka, Dělnické, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř. pod podloubím.
 • Linky č. 403 a 412 budou vedeny po ul. Těšínské, Okrajové, Studentské, Mánesové, Mozartové, Moskevské, Dělnické, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř. pod podloubím.
 • Linka č. 405 bude vedena po ul. Fryštátské, 17. Listopadu, Dlouhé třídě, Matuškové, Mánesové, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř. pod podloubím.
 • Linky č. 404 a 416 budou vedeny po ul. Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř., Matuškové, Mánesové, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř. pod podloubím.
 • Linka č. 415 bude vedena po ul. Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř., Matuškové, Mánesové, Dělnické a dále ve své trase.
 • Linka č. 419 bude ukončena v místě náhradní zastávky na ul. Mánesové u křižovatky s ul. Mickiewiczovou u vjezdu na parkoviště u Slavie.
 • Linky č. 402, 406, 413 a linky TESCO budou vedeny z ul. Těšínské po objízdné trase po ulici Na Nábřeží s náhradními autobusovými zastávkami ul. Bludovická, Slezská, sběrna a přenosnými zastávkami v blízkosti křižovatek s ul. Fibichova, Svornosti a Hlavní třída. Linka 434 GLOBUS bude vedena z autobusového nádraží po ul. Těšínské, 17. Listopadu, Dlouhé třídě, Matuškové, Mánesové a dále ve své trase.
 • Linka 433 GLOBUS bude vedena z ul. Železničářů po Hlavní třídě, ul. U Stromovky a dále ve své trase.
 • Příměstská doprava 1. 12. 2018 v době od 15:00 do 19:30 hod.
 • Linky příměstské dopravy budou vedeny po objízdné trase po ulicích 17. Listopadu, Mánesova a u Stromovky. Náhradní zastávka za Havířov střed a za Havířov obchodní dům je na ul. Mánesova u vjezdu na parkoviště u Slávie, za Havířov radnice na ul. U Stromovky u prodejny Elfax. Jedná se o linky 369, 428, 441, 445, 451, 453, 514, 533, 583, 732.
407

autobusů. Z toho 272 s pohonem na CNG a 12 bezemisních elektrobusů.

169

pravidelných autobusových linek v 6 regionech