Omezení linek MHD 1,2,3,4 v Orlové od 26.10.2019 – 28.10.2019

22. 10. 2019 ( 22. 10. 2019)
Orlová, MHD, Omezení a výluky
4257

V rámci stavební úpravy povrchu dojde k úplné uzavírce na komunikaci II.třídy, č. 111b ulice Klášterní – Petra Cingra v termínu II. etapa - od 26.10.2019 – 28.10.2019

Vedení autobusové dopravy :

Uzavírkou bude omezena veřejná linková osobní doprava – budou zřízeny dva dočasné označníky – první na ul. Těšínské (u areálu bývalého dolu), druhý na ul. Ostravské (před odbočkou na ul. P. Cingra), kdy obě ulice budou využívány pro objízdné trasy spojů.

Linka 878501 

obsluha zastávky Město, náměstí, bude přesunuta na dočasný označník na ul. Ostravské, obsluha zastávky Poruba, zast. u Dolu Fučík 5, bude přesunuta na dočasný označník na ul. Těšínské.

Linka 878502 

stejné opatření jako u linky 501, s výjimkou spojů 62 a 64, které pojedou ze zastávky Poruba, rest. Horník dále ve své trase na zast. u Dolu Fučík 5, kde budou ukončeny. Následně pojedou na dočasný označník pro zastávku Město, náměstí na ul. Ostravské, odkud zajistí spoje 63 a 65.

Linka 878503 

spoje 51, 53, 52, 54 budou obsluhovány dle schváleného jízdní řádu, bez využití dočasných označníků. Spoje 55, 57, 59, 58, 60 – obsluha zastávky Poruba, rest. Horník bude přesunuta na dočasný označník na ul. Těšínské, obsluha zastávky Město, náměstí bude přesunuta na dočasný označník na ul. Ostravské.

Linka 878504 

bez dopadu do jízdního řádu.  

407

autobusů. Z toho 272 s pohonem na CNG a 12 bezemisních elektrobusů.

169

pravidelných autobusových linek v 6 regionech