Omezení dopravy na ul. Orlovské od 1. 4. 2019 do 4.8.2019

25. 7. 2019 ( 25. 7. 2019)
Orlová, PHD, Omezení a výluky, Karviná
11746

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude od 1. 4. 2019 (po) od 0:00 do 4.8.2019 do 23:59 omezena doprava na ulici Orlovské.

Uzavírkou dotčené linky:

1. Etapa II. 8.5.2019 – 26.5.2019

  • Dojde k zjednosměrnění ulice Orlovské v úseku ulic Kubínova – Betonářská, a to tak, že pojížděný bude směr Ostrava.
  • Dále budou přemístěny zastávky „Na Liščině“ v obou směrech, zastávka „Důl Heřmanice“ směr Orlová bude umístěna v obratišti Důl Heřmanice v protisměru. Všechny spoje autobusové linky č. 553 budou ve směru „Důl Heřmanice“ zajíždět na ulice Na Liščině, Kotalova. Dále po výjezdu z obratiště odbočí vlevo na Orlovskou a dále po svých trasách. Na ulici Orlovské, u křižovatky s ulicí Betonářskou a na ulici Orlovské před křižovatkou s ulicí Na Liščině bude umístěno přenosné SSZ, pro průjezd autobusů v úseku Betonářská – Na Liščině směr Důl Heřmanice.

2. Etapa III. + IV. 27.5.2019 – 6.6.2019 + 7.6.2019 – 19.6.2019

  • Dojde k zobousměrnění ulice Orlovské v úseku Betonářská – Kubínova  k zjednosměrnění ulice Orlovské v úseku ulic Kubínova – Záblatská.
  • Autobusy budou vedeny v původní trase (bez zajíždění na ulici Na Liščině až po křižovatku ulic Orlovská x Kubínova, kde odbočí vpravo, zastaví na přemístěné zastávce „Důl Heřmanice“, dále rovně po ulici Kubínové vlevo na ulici Koněvovu, vlevo na ulici Vrbickou a dále ke křižovatce Orlovská x Vrbická pak vpravo a po své trase. Opačná trasa po jednosměrné ul. Orlovské.

3. Etapa V. 20.6.2019 – 4.7.2019

  • Viz Etapa I.
  • V termínu od 22.6.2019 do 1.7.2019 nebude zastávka „Na lištině“ směr Ostrava obsluhována.

4. Etapa VI. 5.7.2019 – 23.7.2019

  • Dojde k úplné uzávěře ulice Orlovské v úseku ulic Betonářská – Bohumínská v obou směrech. Ulice Orlovská v úseku ulic Betonářská – Záblatská bude zobousměrněna.
  • Autobusová linka č. 553 bude vedena v obou směrech odklonem po ulicích Bohumínská, Hladnovská, Betonářská, Orlovská.
407

autobusů. Z toho 272 s pohonem na CNG a 12 bezemisních elektrobusů.

169

pravidelných autobusových linek v 6 regionech