Valné hromady, dividendy a ostatní

Valné hromady, dividendy a jiná oznámení

 • 22.11.2016: Druhé zveřejnění usnesení o snížení základního kapitálu společnosti ČSAD Frýdek-Místek a.s. a výzva věřitelůmstáhnout (623.09 KB)
 • 22.11.2016: Druhé zveřejnění usnesení o snížení základního kapitálu společnosti ČSAD Karviná a.s. a výzva věřitelůmstáhnout (622.47 KB)
 • 25.10.2016 - ČSAD Frýdek-Místek a.s.: ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘI K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮstáhnout (59.22 KB)
 • 25.10.2016 - ČSAD Karviná a.s.: ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘI K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮstáhnout (58.67 KB)
 • 20.10.2016 Výzva jedinému akcionáři k předložení akcií - ČSAD Frýdek-Místek a.s.stáhnout (244.3 KB)
 • 20.10.2016 Výzva jedinému akcionáři k předložení akcií - ČSAD Karviná a.s.stáhnout (243.81 KB)
 • 20. 10. 2016: První zveřejnění usnesení o snížení základního kapitálu společnosti ČSAD Frýdek-Místek a.s. a výzva věřitelůmstáhnout (625.78 KB)
 • 20. 10. 2016: První zveřejnění usnesení o snížení základního kapitálu společnosti ČSAD Karviná a.s. a výzva věřitelůmstáhnout (623.57 KB)
 • 16.6.2016: Zápis z valné hromady ČSAD Havířov a.s. 16.6.2016stáhnout (3.2 MB)
 • 16.5.2016: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Havířov a.s. konanou dne 16.6.2016stáhnout (110.91 KB)
 • 16.5.2016: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ČSAD Havířov a.s. za rok 2015stáhnout (719.19 KB)
 • 16.5.2016: Zpráva nezávislého auditora - ČSAD Havířov a.s. za rok 2015stáhnout (4.43 MB)
 • 8.1.2016: Zápis z mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s. konané dne 7.12.2015stáhnout (1.87 MB)
 • 5.11.2015: Návrh úplného znění stanov ČSAD Havířov a.s. pro VH konanou 7.12.2015stáhnout (186.66 KB)
 • 5.11.2015: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu ČSAD Havířov a.s. dne 7.12.2015stáhnout (91.56 KB)
 • 30.7.2015: Zápis z valné hromady ČSAD Havířov a.s. dne 29.6.2015stáhnout (4.31 MB)
 • 29.6.2015 - Výzva dotčeným osobám k převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti ČSAD Havířov a.s.stáhnout (58.87 KB)
 • 28.6.2015 - Stanovisko představenstva společnosti CSAD Havířov a.s. k protinávrhu akcionáře Město Havířovstáhnout (45.45 KB)
 • 28.6.2015 - Protinávrh k bodu 7 pořadu řádné valné hromady obchodní společnosti ČSAD Havířov a.s. konané dne 29.6.2015stáhnout (331 KB)
 • Zpráva nezávislého auditora - ČSAD Havířov a.s. za rok 2014stáhnout (3.67 MB)
 • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ČSAD Havířov a.s. za rok 2014stáhnout (100.24 KB)
 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Havířov a.s.stáhnout (85.62 KB)
 • Dražební vyhláška číslo 2015-002stáhnout (181.95 KB)
 • Oznámení akcionářům ČSAD Havířov a.s.stáhnout (54.61 KB)
 • Oznámení o prohlášení akcií ČSAD Havířov a.s. za neplatnéstáhnout (67.36 KB)
 • Upozornění na blížící se konec dodatečné lhůty k výměně akcií (1.9.2014) stáhnout (57.48 KB)
 • Oznámení ČSAD Havířov a.s. o dodatečné výměně akciístáhnout (57.48 KB)
 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu ČSAD Havířov a.s. dne 17.6.2014stáhnout (84.09 KB)
 • Oznámení ČSAD Havířov a.s. o výměně akciístáhnout (57.16 KB)
 • Oznámení ČSAD Havířov a.s. o výplatě dividendstáhnout (61.41 KB)