Novinka

02.04.2016 - ČSAD Havířov a.s. je novým dopravcem pro Českotěšínsko

Dopravní společnost ČSAD Havířov a.s. uspěla ve veřejné zakázce Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Českotěšínsko, vypsané Moravskoslezským krajem na období od 11. 12. 2016 do prosince 2026.

Dne 30. března 2016 byla na Krajském úřadě v Ostravě uzavřena nová smlouva o dopravní obslužnosti, kterou podepsali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík a generální ředitel společnosti ČSAD Havířov a.s. Tomáš Vavřík.

ČSAD Havířov a.s. bude v regionu Český Těšín provozovat hromadnou dopravu na 18 linkách s objemem 2,7 mil. km ročně. Celkový objem vysoutěžené přepravy na 10 let činí 26 944 530 km.

Doprava bude zajišťována 39 novými nízkopodlažními autobusy s pohonem na CNG. Vozidla budou rovněž vybavena celovozovou klimatizací, LED informačním systémem a akustickým systémem pro nevidomé a slabozraké. Celý provoz bude koordinován prostřednictvím online dispečinku.

ČSAD Havířov a.s. je členem významné dopravní skupiny 3CSAD (ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s.), která především v Moravskoslezském regionu zaměstnává přes 1100 zaměstnanců, disponuje 350 autobusy v osobní dopravě a 120 tahači v divizi nákladní dopravy.

Stáhnout tiskovou zprávu (.docx)