Pojištění

Jsme si vědomi plné odpovědnosti za přepravovaný náklad a za případné vzniklé škody při přepravě podle úmluvy CMR a proto jsou všechny náklady pojištěny (odcizení, poškození nebo zničení pro území Evropy) do výše 10 mil. Kč a vybavení všech vozidel pro přepravy nebezpečných nákladů ADR.

Pojištění

Druhy pojištění:

  • zákonné pojištění vozidel,
  • havarijní pojištění vozidel,
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prováděním činností,
  • pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce,
  • pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při kabotáži,
  • pojištění odpovědnosti za škodu na majetku.