MHD Orlová

Autobusová doprava - Orlová, Hranice, Frýdek-Místek, Karviná, Havířov, Českotěšínsko
Nové slevy ve veřejné dopravě v ODIS od 1. 9. 2018

http://www.kodis.cz/cz/aktuality/novinky/205/nove-slevy-ve-verejne-doprave-v-odis-od-1-9-2018.html

Autobusová doprava - Orlová
Bezplatná přeprava pro děti od 6 do dovršení 15 let v Orlové

Od 01.09.2018 dochází k zavedení bezplatné přepravy pro děti od 6 do dovršení 15 let ve spojích MHD Orlová a linek veřejné linkové autobusové dopravy v tarifní zóně č. 15 - MĚSTO Orlová.

Na základě profilu "Děti od 6 let do dovršení 15 let věku" bude na ODISku nahraná bezplatná 365denní dlouhodobá časová jízdenka pro tarifní oblast MĚSTO Orlová. Platnost profilu končí dnem 15. narozenin.

Slevový profil bude nastaven na základě předložení rodného listu, popř. jiného dokladu umožňujícího ověření osobních údajů (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce, občanský průkaz rodičů).

Autobusová doprava - Orlová, Karviná
Změna dopravní obslužnosti oblasti Karvinsko a Orlovsko od 10.6.2018

Od 10. června 2018 dochází v oblasti Karvinska a Orlovska k vybraným změnám v dopravní obslužnosti území.

Na základě proběhnutého výběrového řízení na autobusového dopravce bude i nadále v předmětné oblasti provozovat autobusové linky dopravce ČSAD Karviná a.s.

Podrobné změny v linkovém vedení naleznete na http://www.kodis.cz/cz/aktuality/novinky/142/zmeny-v-dopravni-obsluznosti-na-karvinsku-a-orlovsku.html

Autobusová doprava - Orlová
Integrace MHD Orlová do systému ODIS od 10.6.2018

Od 10. 6. 2018 dochází k začlenění linek MHD Orlová do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Všechny linky jsou do systému ODIS začleněny v celé délce svých tras.

Autobusová doprava - Orlová, Hranice, Frýdek-Místek, Karviná, Havířov, Českotěšínsko
ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ od 10. 6. 2018 do 8. 12. 2018

Vážení cestující od neděle 10. 6. 2018 dojde ke změnám jízdních řádů s platností od 10. 6. 2018 do 8. 12. 2018.
Podrobný přehled změn v jízdních řádech naleznete níže: