19.01.2018 - Konec platnosti čipových karet ČSAD Karviná a.s. (EM CARD) a přechod na kartu ODISka

Z důvodu integrace MHD Orlová do tarifu ODIS a zajištění dopravní obslužnosti po výběrových řízeních v oblasti Karvinsko a Orlovsko od 10.6.2018, přistupuje dopravce ČSAD Karviná a.s. se souhlasem statutárního města Karviná a města Orlová k výměně stávajících čipových karet dopravce ( EM CARD ) za bezkontaktní čipovou kartu ODISka.

Záměrem přechodu ze stávajících karet dopravce na bezkontaktní čipové karty ODISka je především sjednocení systému a umožnění držitelům bezkontaktní čipové karty ODISka cestovat v rámci celého integrovaného systému ODIS na jednu kartu.

 

 • Termín ukončení platnosti čipových karet dopravce (EM CARD ) je k 31.3. 2018. Datum je stanoven s ohledem na připravovanou výměnu odbavovacího zařízení ve všech vozidlech dopravce ČSAD Karviná a.s., které však nepodporuje stávající čipové karty dopravce ( EM CARD ).
 • Od 1.4.2018 bude možné cestovat v autobusech ČSAD Karviná a.s. pouze s bezkontaktní čipovou kartou ODISka.
 • Finanční zůstatky elektronických peněženek na kartách dopravce (EM CARD) bude možné bezplatně převést na kartu ODISka do 31.5.2018

Harmonogram:

 • Termín ukončení prodeje čipových karet dopravce ( EM CARD ) je k 31.10.2017.
 • Od 1.11.2017 budou prodávany pouze bezkontaktní čipové karty ODISka.
 • Čipová karta EM CARD, které skončila platnost, bude prodloužena o 1 měsíc, aby si cestující byl schopen vyřídit bezkontaktní čipovou kartu ODISku ( doba vydání karty činí 21 dní od přijetí žádosti).
 • V případě, že cestující bude mít na kartě nahráno 90-denní časové jízdné, které bude platné déle, než 1 měsíc, bude karta prodloužena do doby platnosti časového jízdného (časové jízdné čipové karty EM CARD) .
 • Finanční zůstatky elektronických peněženek čipových karet EM CARD, které budou mít cestující na kartě dopravce, bude možné bezplatně převést na kartu ODISka do 31.5.2018.
 • Časové jízdné čipové karty EM CARD nesmí přesáhnout platnost datumu 31.3.2018.

Výhody bezkontaktní čipové karty ODISka :

 • možnost cestovat v rámci celého integrovaného systému ODIS na jednu kartu
 • garantovaná platnost karty 6 let
 • pořizovací cena 130,- Kč
 • personifikovaná karta

Vyřízení bezkontaktní čipové karty ODISky :

1. Stáhněte si :

2. Připravte si :

 • vyplněnou „Žádost o vydání ODISky“
 • vyplněný „Souhlas se zpracováním osobních údajů“
 • 1 ks aktuální fotografie pasového formátu
 • Poplatek 130,- Kč za vyřízení ODISky
 • Pokud uplatňujete slevu (dítě, žák, student, důchodce) doklad na nárok na tuto slevu

3. Dostavte se na jedno z kontaktních míst:

 • Přepravní kancelář Karviná - AN Karviná - Fryštát
 • Přepravní kancelář Orlová - AN Orlová - Lutyně