02.06.2017 - Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel pro MHD Hranice a Frýdek-Místek

Dopravní společnost ČSAD Frýdek-Místek a.s., člen skupiny 3CSAD, za podpory Evropských fondů zavede v Hranicích na Moravě první kompletně elektrifikovanou a zcela bezemisní městskou hromadnou dopravu v České republice! 

Obslužnost všech MHD linek v Hranicích bude od počátku roku 2018 zajišťovat 6 elektrobusů. Společnost v rámci tohoto projektu také pořídí 2 ks nízkoemisních autobusů s pohonem na zemní plyn do své flotily ve Frýdku-Místku.

Všechny pořizované autobusy budou nízkopodlažní (tzn. bezbariérové), vybaveny mechanickou plošinou pro pohodlný bezbariérový nástup a výstup osob se sníženou pohyblivostí. Vozidla budou rovněž vybavena vnitřním elektronickým vizuálním a akustickým systémem pro informování cestujících včetně informačního systému pro slabozraké a nevidomé.

Popis projektu 

Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel pro MHD Hranice a Frýdek-Místek

Žádost o dotaci byla podána v rámci 20. výzvy Nízkoemisní a bezemisní vozidla Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0000421

Cíle a výsledky projektu

Cílem projektu je nákup 6 kusů bezemisních autobusů s pohonem na elektřinu pro MHD Hranice a nákup 2 kusů nízkoemisních autobusů s pohonem na CNG pro MHD Frýdek-Místek.

Naplněním tohoto cíle dojde ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v rámci řešených MHD.

Výše dotace

80 365 970 Kč

Elektrobusy Ilustrační foto 3CSAD