12.10.2018 - Omezení provozu z důvodu konání závodu "Havířovská desítka" dne 14.10.2018

Vážení cestující, z důvodu konání městského závodu "Havířovská desítka" dojde dne 14.10.2018 k výraznému omezení provozu městské hromadné dopravy v Havířově. 

    1) Uzavírky ulic :
    • Dělnická v úseku od křižovatky s ulicemi Hlavní třída a Dlouhá třída po křižovatku s ul. Vardasova 
    • Hlavní třída a Dlouhá třída v úseku mezi křižovatkami s ulicemi U Školky, Zednická a ulicí 1. máje. V úseku mezi křižovatkami s ul. Mladé Gardy a ul. 1.máje bude uzavřen pouze jízdní pás ve směru z centra, směr do centra bude v tomto úseku zachován.
    • Národní třída v úseku mezi křižovatkami s ul. Dlouhá třída a ul. Na Nábřeží, 17.listopadu. V úseku mezi ul. Lípová a Kpr. Vajdy bude uzavřen pouze jízdní pás ve směru do centra, druhý jízdní pás bude zachován pro obousměrné vyjíždění z ul. Kpt. Vajdy.
    • Zednická, Tesařská, Příčná z ulic bude umožněn pouze výjezd, zpětný příjezd nebude po dobu uzavírek povolen, parkování bude zachováno bez omezení.
    • U Školy, Jilemnického, Vančurova, Olbrachtova úplná uzavírka ulic, parkování bude zachováno bez omezení.
    • E.F.Buriana úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
    • Kpt. Nálepky úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
    • Tolstého, Ostrovského úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
    • Erbenova úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
    • Čajkovského, Sukova úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
    • 1.máje úplná uzavírka ulice, parkování bude omezeno zrušením a vymístěním podélného stání po celé délce ulice, kolmá parkovací místa budou zachována.
    • J. Žižky ulice bude zobousměrněna z důvodu zajištění výjezdu z parkovacích míst.
Na ulicích navazujících na uzavřené komunikace bude omezen provoz částečnými uzavírkami. Doba zákazu stání na parkovištích je uvedena níže v bodě 5).  V době uzávěr bude povolen vjezd do uzavřených zón pouze vozidlům vybaveným vjezdovou kartou.

Po dobu uzavírek příslušných  komunikací bude vypnuta světelná signalizace na křižovatkách ulic :

  •          Hlavní třída x Na Nábřeží  x U Stromovky
  •          Hlavní třída x Svornosti x Gorkého
  •          Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická
  •          Dělnická x U Stromovky x Mánesova
  •          Dlouhá třída x Národní třída
  •          Národní třída x Na Nábřeží x Těšínská x 17. Listopadu


    2)  Objízdné trasy:
Z důvodu uzavírek ulic v centru města bude automobilová doprava odkloněna po ulicích Na Nábřeží,  17.listopadu, Studentské, Mánesové a U Stromovky.
Městská hromadná doprava (dále jen MHD) bude odkloněna po ulicích Matuškové, Mánesové, U Stromovky a po ulici Na Nábřeží. Umístění náhradních autobusových zastávek je vyznačeno v situaci.

    3)  Organizace městské a příměstské autobusové dopravy :
Městská hromadná doprava 14.10.2018 v době od 08:00 do 15:00
Linka MHD č. 401 bude vedena po ul. Kpt. Jasioka, Dělnické, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.
Linky  č. 403 a 412 budou vedeny po ul. Těšínské, Okrajové, Studentské, Mánesové, Mozartové, Moskevské, Dělnické, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.
Linka č. 405 bude vedena po ul. Fryštátské, 17. Listopadu, Dlouhé třídě, Matuškové, Mánesové, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř. 
Linky č. 404 a 416 budou vedeny po ul. Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř., Matuškové, Mánesové, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.
Linka č. 415 bude vedena po ul. Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř., Matuškové, Mánesové, Dělnické a dále ve své trase.
Linka č. 419 bude ukončena v místě náhradní zastávky na ul. Mánesové u křižovatky s ul. Mickiewiczovou.
Linky č. 406 a TESCO budou vedeny z ul. Těšínské po objízdné trase po ulici Na Nábřeží s náhradními autobusovými zastávkami ul. Bludovická, Slezská, sběrna a v blízkosti křižovatek s ul. Fibichova, Svornosti a Hlavní třída.
Linky č. 402 a 413 budou vedeny z ul. Těšínské po objízdné trase po ulici Na Nábřeží s náhradními autobusovými zastávkami ul. Bludovická, Slezská, sběrna a v blízkosti křižovatek s ul. Fibichova, Svornosti a Hlavní třída.
Linka 434 GLOBUS bude vedena z autobusového nádraží po ul. Těšínské, 17. Listopadu, Dlouhé třídě, Matuškové, Mánesové a dále ve své trase.
Linka 433 GLOBUS bude vedena z ul. Železničářů po Hlavní třídě, ul. U Stromovky a dále ve své trase.

Příměstská doprava 14.10.2018 v době od 08:00 do 15:00
Linky příměstské dopravy budou vedeny po objízdné trase po ulicích 17. Listopadu, Mánesova a u Stromovky.

    4) Parkování návštěvníků a náhradní parkoviště:
Návštěvníci sportovní akce i ostatní motoristé mohou k parkování využít tato parkoviště:
    • parkoviště u supermarketu TESCO
    • parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Dělnické
    • parkoviště u supermarketu GLOBUS
    • parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Těšínské
    • Náhradní parkoviště na ul. Dlouhá třída s šikmým stáním v obou směrech v úseku mezi ul. 17.listopadu a 1. Máje dne 14.10.2017 v době od 7:00 do 16:00.

Z důvodu zrušení náhradního parkoviště a obnovení provozu na Dlouhé třídě dne 14.10.2018 v 16:00 musí všechna vozidla parkoviště bezpodmínečně opustit. Pro krajní řešení bude použita odtahová služba.

    5) Omezení parkování:

Z organizačních důvodů bude omezeno parkování vozidel následovně:
    • ul. Zednická, Tesařská a Příčná – parkování bude zachováno, ale bude umožněn pouze výjezd z parkovacích míst, při příjezdu v době uzavírek je nutno využít parkovišť v okolních ulicích nebo parkoviště u MMH.
    • Pro příjezd do ulic J. A. Komenského, Stavbařská a E. Urxe bude po dobu uzavírky změněn směr zjednosměrnění spojky J. A. Komenského a Gorkého.
    • Ul. U Školy, Vančurova, Olbrachtova a Jilemnického – parkovací místa na těchto ulicích budou zachovány, ale nebude možný výjezd ani vjezd do těchto ulic, proto v případě nutnosti využití automobilu v čase uzavírky je nutno automobil odstavit v okolních ulicích nebo na parkovišti u MMH.
    • Ul. Dlouhá třída (parkoviště u hlavní pošty) - dne 14.10.2018 v době od 06:00 do 15:00.
    • Ul. Dělnická (parkovací záliv u OD Elán) - parkovací místa budou zachovány, ale nebude možný výjezd ani vjezd do parkovacího zálivu.
    • Ul. Dělnická (parkoviště u OD Elán) – vjezd a výjezd na parkoviště bude zajištěn kyvadlovou dopravou v 1 jízdním pruhu.
    • Podélné stání na ul. 1. máje dne 14.10.2018 v době od 07:00 do 16:00.
    • Ul. Sukova, Čajkovského, Erbenova, Ostrovského, Tolstého a Kpt. Nálepky – parkovací místa na těchto ulicích budou zachovány, ale nebude možný výjezd ani vjezd do těchto ulic, proto v případě nutnosti využití automobilu v čase uzavírky je nutno automobil odstavit v okolních ulicích nebo na náhradním parkovišti na ul. Dlouhá třída.
    • Ul. Fibichova bude vyhrazeno horní parkoviště mezi domy č.o. 15 a 17 pro pořadatele běžeckého závodu.

Vozidla, která zůstanou zaparkovaná na parkovištích v době platnosti zákazu zastavení, budou odtažena na náklady vlastníka vozidla.

    6) Zázemí závodu na náměstí Republiky a v jeho okolí:
Z důvodu zajištění organizace závodů budou v prostoru náměstí Republiky v Havířově umístěno potřebné zařízení (stany, pódium, sociální zařízení atp.). Rozmístění jednotlivých zařízení bude provedeno dle přiložené situace, a bude zde umístěno v době od 13.10.2018 12:00 do 14.10.2018 20:00, včetně času na montáž a demontáž.

PDF s vyznačenými dopravními omezeními ke stažení ZDE.