03.07.2018 - Změna dopravy linek MHD Havířov 401, 408, 417, 433 Globus a linek POD 440, KES od 7. 7. 2018 od 6:00 hod. do 15. 7. 2018 do 18:00 hod. v Havířově Šumbarku.

Z důvodu realizace stavebních prací dojde k úplné uzavírce ulic Anglická/ Okružní v Havířově Šumbarku ve výše uvedeném termínu. Linky městské a příměstské dopravy budou vedeny po objízdných trasách následovně:

Linka MHD 401:
Linka bude vedena ze zastávky Havířov, Šumbark, bazén na zastávku Havířov, Šumbark, Školní a dále pojede ve své trase. Totéž platí pro směr zpět.
Přemístění zastávek:
Havířov, Šumbark, Obranců míru a Vsuvky na Havířov, Šumbark, Školní,

Linka MHD 408, POD 440, KES:
Linky budou vedeny ze zastávky Havířov, Šumbark, rozc.a hřbitov na zastávku Havířov, Šumbark, točna Lidická po ulici Lidická a dále budou vedeny ve své trase.
Přemístění zastávek:
Havířov, Šumbark, Vsuvky na  Havířov, Šumbark, točna Lidická.

Linka MHD 417,  Globus 433:
Linky budou vedeny ze zastávky Havířov, Šumbark, bazén  po ulici Nádražní na zastávku Havířov, Šumbark, Obranců míru.
Přemístění zastávek:
Havířov, Šumbark, Školní a Vsuvky na  Havířov, Šumbark, Obranců míru.