05.09.2017 - Omezení dopravy na křižovatce ulic Dlouhá třída / 17. listopadu ve dnech 9.-10.9.2017

Změna dopravy linek MHD Havířov 404, 405, 408, 415, 416, linek 431 Tesco, 434 Globus a linek POD 369, 407, 428, 441, 443, 444, 445, 451,  514, 515, 533, 732 dne 9. 9. 2017 od 16:00 hod do 10. 9. 2017 03:00 hod.

Z důvodu realizace stavebních prací dojde k úplné uzavírce křižovatky ulic Dlouhá třída / 17. listopadu ve výše uvedeném termínu. Linky městské a příměstské dopravy budou vedeny po objízdné trase následovně:

Linky MHD 404, 408, 415, 416 a POD 444:


Linky budou vedeny po ul. Okrajová, Studentská, Mánesova, Matuškova a dále budou vedeny ve své trase. Totéž platí pro směr zpět.

Přemístění zastávek:
Havířov, Podlesí, zdravotní středisko na Havířov, Podlesí, Bezručova,
Havířov, Podlesí, Nad Terasou na Havířov, Podlesí, Rušná,
Havířov, Město, Puškinova a Havířov, Město u fontány Jitřenka na Havířov, Město, škola Mánesova.

Linka MHD 405:


Linka bude vedena po ul. 17. listopadu, Mánesova, Matuškova a dále bude vedena ve své trase. Totéž platí pro směr zpět.
 

Přemístění zastávek:
Havířov, Město, Žákovská, Havířov, Město, Puškinova a Havířov, Město u fontány Jitřenka na Havířov, Město, škola Mánesova

Linky POD 369, 407, 428, 441, 443, 445, 451, 514, 515, 533 a 732, 431 Tesco, 434 Globus:

Linky budou vedeny po ul. Těšínská, Národní třída a dále budou vedeny ve své trase. Totéž platí pro směr zpět.
 

Přemístění zastávek:
Havířov, Podlesí, Úřad práce a Havířov, Město u fontány Jitřenka
na Havířov, Město, Tolstého,
Havířov, Město, střed na Havířov, Město, Národní třída.