17.07.2017 - Od 18.7. do 24.7.2017 rekonstrukce železničního mostu v Pr. Suché

Linky MHD č. 401, 405, 406, 414 a linka PHD č. 872452 budou jezdit v tomto úseku po objízdné trase. Podrobné informace zde.

Upozorňujeme cestující, že od 18.7. (00:00) do 24.7. (24:00) dojde z důvodu rekonstrukce železničního mostu v Pr. Suché k úplné uzavírce podjezdu mezi zastávkami Havířov, Pr. Suchá, rozc. k žel. st. a Havířov, Pr. Suchá, žel. st.. Z výše uvedeného důvodu budou linky MHD č. 401, 405, 406, 414 a linka PHD č. 872452 jezdit v tomto úseku po objízdné trase. Zastávka Havířov, Pr. Suchá, rozc. k žel. st. bude přemístěna na ul. Hornickou ve směru k ul. Budovatelů. Vzhledem k objízdné trase upozorňujeme cestující, že na výše uvedených linkách může docházet ke zpoždění. Plánek objížďky.