24.05.2016 - Ukončení platnosti čipových karet ČSAD Havířov a.s.

Z důvodu postupné integrace oblastí Moravskoslezského kraje do tarifu ODIS a integrací příměstské dopravy od 28.2.2016, přistupuje dopravce ČSAD Havířov a.s. se souhlasem statutárního města Havířov k výměně stávajících čipových karet ČSAD za ČK ODISKA. Platnost čipových karet ČSAD bude v Havířově ukončena 30.6.2017. Od 1.7.2017 bude možné cestovat v autobusech ČSAD pouze s čipovou kartou ODISKA.

Záměrem přechodu ze stávajících karet dopravce na karty ODISKA je především sjednocení systému, příprava pro sjednocení tarifních podmínek a umožnění držitelům ČK ODISKA cestovat v rámci celého integrovaného systému ODIS na jednu kartu.

Harmonogram

 • Ukončení prodlužování čipových karet ČSAD Havířov a.s. k 30.6.2016
 • Cestujícímu s kartou dopravce, které skončila platnost, bude karta prodloužena o 1  měsíc, aby si cestující byl schopen vyřídit kartu ODISKA (doba vydání karty 21 dní). V  případě, že cestující bude mít na kartě nahráno 90-denní časové jízdné, které bude platné  déle, než 1 měsíc, bude karta prodloužena do data platnosti časového jízdného. Veškerou  hotovost, kterou budou mít cestující na kartě dopravce, bude při přechodu na kartu ODISKA  bezplatně převedena na kartu ODIS.
 • Termín ukončení prodeje karet dopravce je k 30.9.2016
 • Od 1. 10. 2016 budou vydávány již jen karty ODISKA.
 • Termín ukončení platnosti stávajících karet dopravce je k 30.6.2017 – karty budou dále použitelné u dopravců ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek-Místek. Na městských a příměstských linkách ČSAD Havířov budou odbavovány již pouze karty ODISKA

Na kartu ODISKA bude možné od 1.6.2016 nahrát stávající I. a II. tarifní pásmo MHD Havířov (nyní jako zóna 401 a 402).

Výhody karty ODISKA

 • možnost cestovat v rámci celého integrovaného systému ODIS na jednu kartu
 • garantovaná platnost karty 5 let (platnost stávajících ČK ČSAD Havířov a.s.  bude ukončena k 30.6.2017)
 • možnost nahrání tarifu MHD Havířov (I. a II.  pásmo) i tarifu ODIS
 • pořizovací cena 130,- Kč (cena ČK ČSAD 180,- Kč)
 • personifikovaná karta

Vyřízení ODISky

 1. Stáhněte si formulář „Žádost o vydání ODISky“ z našeho webu 3csad.cz
   
 2. Připravte si:
  • Vyplněnou „Žádost o vydání ODISky
  • 1 ks fotografie pasového formátu
  • Poplatek 130 Kč za vyřízení ODISky
  • Pokud uplatňujete slevu (dítě, žák, student, důchodce), doklad na nárok na tuto slevu
    
 3. Dostavte se na jedno z kontaktních míst, kde si ODISku vyřídíte:
  • Přepravní kancelář na autobusovém nádraží v Havířově
  • Prodejní místo, na zastávce Město, radnice
  • Prodejní místo, na zastávce Město, střed
  • Kontaktní místa ostatních dopravců zapojených do systémů ODIS na území MS kraje

Více informací k ODISce

Bližší informace k výměně čipových karet MHD Havířov získáte na těchto telefonních číslech:

 • 596 411 455 (přepravní kancelář AN Havířov)
 • 602 516 953 (předprodejní místo Havířov,Město,Střed)
 • 602 183 457 (předprodejní místo Havířov,Město,radnice)