Spolupráce se školami a studenty

Spolupráce se školami a studenty

K naplnění našich dlouhodobých cílů potřebujeme Vás, absolventy a studenty středních a vysokých škol, kteří máte zájem aktivně využívat své nabyté znalosti, dovednosti a potenciál a podílet se na dalším růstu a rozvoji naší společnosti.

Studentům vysokých škol nabízíme aktivní možnost spolupráce při zpracování závěrečných prací. V případě Vašeho zájmu odešlete prosím svou žádost s tématem práce a životopisem na birkas@3csad.cz.

Po obdržení Vašeho e-mailu s tématem závěrečné práce budou Vaše kontakty postoupeny přes naše personální oddělení konzultantovi vybrané závěrečné práce. Následně s Vámi dohodneme formu komunikace a formu vzájemné spolupráce mezi Vámi a konzultantem závěrečné práce.