01.12.2017 - Nové MHD LINKY Karviná 516,518, včetně nové zastávky Karviná, Nové Město, hornická nemocnice

Od celostátních změn jízdních řádů od 10.12.2017 budou zavedeny nové linky MHD v Karviné č. 516 a č. 518, které budou obsluhovat novou autobusovou zastávku „Karviná, Nové Město, hornická nemocnice“. Tato je umístěna na ulici Zakladatelské v těsné blízkosti  Karvinské hornické nemocnice.

Obě nové MHD linky budou v podstatě vedeny po trase stávajících linek č. 511 a č. 512 se zajížďkou ke Karvinské hornické nemocnici.

Jízdní řády obou linek naleznete zde.