13.12.2013 - Změna v označení stanovišť na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku

Od neděle, 15. prosince 2013 dojde ke změně označení stanovišť autobusů na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku. Nástupiště budou nově pro lepší orientaci označena písmeny A-F. Nové označení nahradí dosud užívané číselné označení stanovišť.