14.11.2012 - 3ČSAD sklízí ocenění za společenskou odpovědnost!

V uplynulém měsíci společnosti 3ČSAD získaly dvě ocenění za aktivity v oblastech společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání.

ČSAD Havířov a.s. se stala v celorepublikovém hodnocení "Leadrem v životním prostředí 2012".

Společnost ČSAD Frýdek-Místek a.s. se stala "Odpovědnou firmou" MS kraje v soutěži Firma roku 2012.

 

  

Prestižní cena za odpovědné podnikání TOP Odpovědná firma odtajnila 8. 11.2012 své letošní vítěze na slavnostním večeru v České národní bance. Soutěž se konala pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, předsedy vlády ČR Petra Nečase a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Ocenění obdržely společnosti, které jsou ve svém podnikání inspirací pro své okolí a do svých strategií zahrnují odpovědný přístup k životnímu prostředí, svým zaměstnancům, k místu, kde působí či vůči zákazníkům a obchodním partnerům. O vítězství rozhodovala především kvalita strategie, inovativnost a systematický přístup, nikoliv velikost firmy nebo samotná výše finanční podpory či investice.

Za svůj postoj k životnímu prostředí získala společnost ČSAD Havířov a.s. ocenění „LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2012“. Projektem Implementace ekologické dopravy v Havířově společnost ČSAD Havířov a.s. pokořila projekty společností Siemens, Vodafone, Veolia a OKD a dalších. Ocenění projektu za aktivní zlepšování vlivu na životní prostředí, zejména ovzduší na území města Havířova, a to tím, že snižuje emise škodlivin z autobusů. Tohoto se podařilo dosáhnout nákupem a uvedením do provozu autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), vybudováním čerpací stanice na CNG a snížením energetické náročnosti budov a dalšími navazujícími nástroji.

 

  

Dne 17.října 2012 bylo předáno ocenění "Odpovědná firma" Moravskoslezského kraje řediteli osobní dopravy společnosti ČSAD Frýdek-Místek a.s. Ing. Jakubovi Vyvialovi. Ocenění předával lídr v oblasti společenské odpovědnosti – společnost Vodafone.

V poslední době se u podnikatelských subjektů hodnotí aktivity ve společensko-odpovědném přístupu, což by mělo být pilířem každé společnosti. Společenská odpovědnost není doménou pouze velkých nadnárodních firem, ale i malé a střední firmy mohou být vzorem a inspirací pro ostatní se snažíme především snižovat dopady na životní prostředí a vracet část zisku do společnosti.